avgångsklass latin

Bildtexter till klassbilder

LII 4, 1964-65

Sittande längst fram fr.v: ?, Mats Dahlqvist

Sittande tre tjejer nästa rad fr.v: Helene Carlbäck, Agneta Ekdahl, Birgitta Wijk

Stående t.h. om Helene: Mats Grönlund

T.v. om Mats G: Gunnar Westin och t.h. om Mats: Eva Aleman

Därefter fem killar sittande i/på bänkar, fr.v: Tomas Göthamn, Björn Sylwan, Calle Wetterhall, Torvald Bergwall, Lennart Bolin

Sex tjejer i klunga vid föntret, fr.v: ?, Eva-Lena Brander, Eva Wigert, Karin Jonsson, ?, Doris Willmer

Sittande framför Doris: Idun Hansson

T.h. om ovanstående: Marianne Åberg och Sylvia Borgström

Sittande framför Sylvia: Elisabeth Påhlman

Sittande framför Elisabeth: Gunilla Broström och Inga-Lill Eriksson

 

LI, 1963-64

Tjejraden längst ned fr.v: Ingegerd Bernárd, Eva-Lena Brander, Catarina Rundqvist, Agneta Ekdahl, Karin Jonsson, Marianne Åberg, Ann-Margret Montelius, Helene Carlbäck, Sylvia Borgström

Tjejraden ett steg upp, fr.v: Gunilla Broström, Inga-Lill Eriksson, Birgitta Brolén, Gunilla Rehnström, Kerstin Spegel, Ewa Backman, Elisabeth Påhlman, Doris Willmer

Killraden, på olika nivåer, fr.v: Mats Dahlqvist, Gunnar Crantz, Gunnar Westin, Björn Sylwan, Torvald Bergwall, Thomas Göthamn, Lennart Bolin, Mats Grönlund, Calle Wetterhall

 

L3 4, 1962-63

Överst fr.v: Eva Wigert, Mats Grönlund, Gunilla Broström, Thomas Göthamn, Helene Carlbäck, Lennart Bolin, Agneta Ekdahl, Doris Willmer

Mellanrad, sittande fr.v: ?, Mats Sylwan, Inga-Lill Eriksson, Gunilla Rehnström, Kerstin Spegel, Marianne Åberg, Elisabeth Påhlman, Mats Dahlqvist, Sylvia Borgström

Nedre rad, sittand fr.v: Birgitta Wijk, Karin Jonsson,Idun Hansson, Torvald Bergwall, Agneta Brolén, Eva-Lena Brander, Catarina Rundqvist, Calle Wetterhall, ?, Ann-Margreta Montelius

 

Copyright © All Rights Reserved