Lärare läroverk

Tips:

Klicka för större bild och namn på kollegiet.

Kan trots detta vara svårt för den skumögde (vilket vi väl alla är) att se den fina texten, speciellt i en smartphone. Bättre läsbarhet i en dator.

Copyright © All Rights Reserved