Minnesanteckningar 18 april 2016

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar planeringsmöte 18 april 2016

 

Deltagare

Håkan, Katharina, Jan-Ola, Gustaf, Margareta, Helene och Bozenna. Och förstärkning i form av Mats Lindberg från latinlinjen och Håkan Andersson från FHG som nyillträdd ekonomiansvarig(FHG)

 

Lägesrapport anmälningar.

När anmälningstiden gått ut så har totalt 120 anmält sig. 68 från HAL och 52 från FHG. Sammanlagt 103 anmälda till middagen och 25 till Slussbruden. Siffrorna fortfarande osäkra, fler anmälningar kan mycket väl komma in.

 

Program FHG och HAL

Nagelfors. Tidsschema kontrollerades och justerades. Det mesta på plats. Ansvar fördelades. Mats Lindberg bidrog med en programpunkt under dagprogrammet. Kvällsunderhållningen diskuterades liksom jästa och ojästa drycker i olika form- och tidpunkter. Bildspel på mässen. Hur öka deltagande på söndagens Slussbrudsevenemang?

 

Budget

Budgetprocessen förstärktes i och med Håkan Anderssons inträde som FHGs ekonomiansavarige.

 

I och med att antalet anmälningarna överstigit förväntningarna så finns sannolikt ett ekonomiskt handlingsutrymme. Entrédrink till middagen prioriteras. Fortfarande finns osäkerhet i kostnadskalkylen, men på det hela taget ser det gynnsamt ut. Overheadkostnader delas mellan HAL och FHG efter en fördelningsnyckel som baseras på antalet anmälda från respektive skola..

 

En fördel om ytterligare åtminstone 5 anmäler sig till Slussbruden.

 

Namnbrickor

Levererades till FHG i ett antal av 55 fabrikslevererade nypressade plastfickor med vidsittande säkerhetsnål.

 

Kaffe

Nybryggt med en bulle och kaka av Sara Bernardtyp.

 

 

Kalender.

Nästa möte:

Fredag 27 maj kl 15 på Hotel Bergmästaren.

 

 

HBj

Copyright © All Rights Reserved