minnesanteckningar dec 2015

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar planeringsmöte 11/12 2015

 

Deltagare

Håkan, Katharina, Gustaf, Margareta, Helene och Bozenna

 

Lägesrapport anmälningar.

Gynnsam utveckling. 84 intresseanmälda HAL, 77 från FHG. Endast 6 från HAL som ej är spårade. Bozenna gör ett sista försök i sina vida nätverk.

 

Program FHG

Programmet kvarstår ungefär som tidigare, men har finslipats efter besök på diverse lokaler.

 

Det som tillkommit är en mingelkväll på fredagen på Pitcher's Pub, Holmgatan 15.

 

Fotograf Bo Maltanski tillfrågad och har erbjudit sina tjänster. Eventuell samordning med HAL skall sonderas.

 

Intresserade från FHG erbjuds plats på M/S Slussbruden.

 

Program HAL

Margareta har haft svårigheter med att etablera kontakt med olika arrangörer men programmet börjar nu till slut ta form.

 

Fredagsminglet på Kopparhatten börjar kl 19. Ingen hyra, men Kopparhatten önskar besked om antalet buffégäster. Vi får försöka få till detta på anmälan. Angående filmvisning skall undertecknad ta ny kontakt med Dalarnas museum och Göran Olsson.

 

Lördagslunchen verkar vara i hamn till rimligt kuvertpris. 100 kr.

 

Gruvprojektet skrotas, liksom Lugnet.

 

Däremot utvecklas alternativet stadsvandring lovande. Med nestorn och förre museichefen Örjan Hamrin som ciceron och ev hemlig surpris.

 

Middagsunderhållning klar, liksom även orkester på mässen. Komplettering med dansmusik- disco i pauser.

 

Söndagens båtlunch startar kl 11, kommer att kosta kring 400 kr per deltagare. Önskvärt att ge förhandsbesked om deltagarantalet till arrangören

 

Budget FHG

Underlag saknas men en grov uppskattning landar på 950 kr/deltagare

 

Budget HAL

Även här saknas underlag, men om man deltager i alla aktiviteter (inklusive båttur) så hamnar man i häradet kring 1300 kr.

Uppdatering 12/12.

Jag har nu idag fått underlag så vi skall kunna prestera en kostnadskalkyl inom snar framtid.

 

Namnskyltar

Offererat 90 x60 för 3.75 styck. Med både klämma och säkerhetsnål. Hurra

 

Övriga frågor

Bozenna berättar om sina kontakter med Gamla Falukamrater. Lämpligt att aktualisera i någon form i samband med träffen.

 

Kalender.

Utskick 11 januari med program och anmodan om definitiv anmälan.

Sista anmälningsdag fredag 18 mars(framflyttad)

Nästa planeringsmöte måndag 18 april

 

 

HBj

Copyright © All Rights Reserved