minnesanteckningar sept 2015

Minnesanteckningar

Datum:2015-09-18

 

Plats:Officersmässen, Fd Dalregementet

 

Närvarande: Håkan Bjerneld, Heléne Carlbäck, Gustaf Eisen, Helena Hellstrand (Pettersson), Margareta Linder, Bozenna Meczynski, Jan-Ola Nyström

 

Förkortn:

HAL Högre Allmänna Läroverket Falun, FHG Falu Handelsgymnasium

 

Program:

Merparten av mötet ägnades åt programdiskussion. Man kom snabbt fram till en uppdelning av programmet mellan skolorna. Ett färdigt FHG-förslag presenterades. Två gemensamma aktiviteter: Lunch och middag.

 

Fredag 2016-05-27

Upptaktsträff kommer att erbjudas för båda skolornas deltagare, men på separat lokaler. Olika förslag diskuterades, Grand Hotel? Inget specifikt program för denna träff utan mer karaktären av fritt valt mingel från kl 18.

 

Lördag 2016-05-28

 

FHG

 

11.00 Samling på ”studenttrappan” Östra skolan, tegelbyggnad

Utdelning av namnskyltar

Promenad till gamla Östra skolan, vit-rosa byggnad

In Memoriam-stund

Välkomstceremoni

Indelning i klasser f pratstund

 

12.30

Lunch tillsammans med HAL, Kristinehallen

 

14

Promenad/transport till Gruvan

Guidning, fika, museibesök

 

18

”Rast”

 

19

Middag tillsammans med HAL, Dalasalen

Underhållning

 

21.30

Eftersits Officersmässen

Kaffe, bar, dans

 

Studentmössor m merkantilnål, FHG-ringar o –pins medtages!

 

HAL

 

10.30

Samling Läroverket

Utdelning av namnskyltar. Välkomstceremoni samt guidning inne i Läroverket. Välkomstdrink? In memoriam. Förevisande av studentskrivningar? Nutida studentfirande (representatnt från DGF)?

 

12.30

Lunch tillsammans med FHG, Kristinehallen. Margareta utreder vidare olika alternativ och kostnader

14-17

Alternativa aktiviteter.

Stadsvandring med guide? Örjan Hamrin? Gruvan? Dalregementets museum? Skidstadion med hoppbacke?

Margareta tar hjälp av Cattis och undersöker vidare. Förslag till nästa möte.

 

19

Middag tillsammans med FHG, Dalasalen. Jan-Ola undersöker olika tre-rättersalternativ och kostnader..

Underhållning diskuterades. Margareta fortsätter med majoritetsstöd från planeringsgruppen sin upparbetade kontakt.

 

21.30

Eftersits Officersmässen, tvärs över gården

Kaffe, bar, dans. Helene tar kontakt med Calle Wetterhall angående levande musik. Igen.

 

Söndag 2016-05-29

 

HAL:

Med Slussbruden på Runn med avslutande marin lunch? Annat alternativ? Margareta kollar vidare, tar hjälp av Cattis.

 

 

Övriga frågor:

 

Volymer:

Håkan redogjorde för antalet intresserade i nuläget. Om man utgår från 2015 års erfarenheter så får man ett bortfall på knappt 40% när det väl kommer till kritan. Med tanke på den långa förberedelsetiden och hemsidan kanske bortfallet inte blir så stort. Med 25% bortfall hamnar man på 130, dvs 65 från FHG och 65 från HAL. Siffrorna är naturligtvis osäkra, men de kan ändå ge en uppfattning av volymer när det gäller planering och beställningar.

 

Ej spårade:

Helene och Helena tar sig an återstående icke spårade studenter. Plan finns för dettta. SMS och brev.

 

Lärare:

inbjudes till jubiléet i den mån de kan spåras i livet

 

Logi:

Margareta tar kontakt med Håkan och meddelar vilka ytterligare avtal som förhandlats fram. Hemsidan skall uppdateras därefter.

 

Badges:

Håkan utreder vidare kostnaden för inplastade kort med skola, namn och klass.

 

Hemsidan:

Håkan informerar. Besökstrafik i ökande, drygt 20 unika besökare/dag. Totalt 200 unika besökare på en månad. Fattas klassfoton speciellt HAL.

 

Arbetsfördelning:

I fortsättningen delas kontakterna med deltagarna upp på respektive skolor. Detta gäller såväl kommande utskick samt hanterande av anmälningar och senare betalning.

Bozenna ansvarar för FHG

Heléne ansvarar för HAL när det gäller matrikel och utskick

 

Tidsplan:

-Utskick med preliminärt program enl ovan kommer att ske under v 41. Helene ger förslag vad gäller HAL.

-Planeringsmöte fredag 11/12 kl 13-16. Budget, definitivt program skall då fastställas.

-Definitiv inbjudan med kostnader skickas ut vecka 2, 2016.

-Definitiv anmälan ska vara planeringskommittén tillhanda senast 2016-04-15.

-Planeringsmöte onsdagen 20 april

 

 

Nästa planeringsmöte:

Fredag 2015-12-11

Kl 13-16 (Lunch Dalasalen kl 12)

Officersmässen, fd Dalregementet, Falun

 

/Bozenna

(och Håkan till liten del)

Copyright © All Rights Reserved