minnesanteckningar mars 2015

Minnesanteckningar

 

 

 

Datum:2015-03-01

 

Plats:Officersmässen, Dalregementet

 

Närvarande: Håkan Bjerneld, Heléne Carlbäck, Katarina Lilliemarck, Margareta Linder, Bozenna Meczynski, Jan-Ola Nyström

 

Förkortn:HAL Högre Allmänna Läroverket Falun, FHG Falu Handelsgymnasium

 

 

Huvuddatum för jubiléet fastställdes till lördag 21 maj 2016 m möjlighet till aktiviteter även 20 och/eller 22 maj (reservhuvuddatum 28 maj).

 

Margareta kollar att detta inte sammanfaller med någon annan stor aktivitet i Falun, t e x konferens e dyl. Hon förhandlar också priser på några hotell och vandrarhem, samt undersöker och preliminärbokar lokaliteter för jubiléet.

 

Bozenna mailar FHG-kontaktlistan till Heléne och Håkan.

 

Heléne utsågs till matrikelansvarig.

 

Heléne mailar ut en inbjudan till alla som vi har epostadresser till, från både HAL och FHG, och ber om intresseanmälan senast 2015-04-03 via epostadressen studentjubileum2016@gmail.com och ber personerna ange HAL eller FHG efter namnet. Kommunikation kommer sedan företrädesvis att ske med via hemsidan www.skoljubileum2016.se

 

Definitiv anmälan senast 2016-04-24. Påminnelse per mail eller via hemsidan?

 

Lärare kommer att bjudas in.

 

På hemsidan kommer att finnas bl a:

Uppmaning att hjälpa till med epostadresser till fler studenter

In memorian för avlidna

 

Katarina öppnar postgirokonto för jubiléet.

 

Preliminärt jubileumsprogram:

Samling Läroverket (HAL) och ? (FHG)

Lunch Kristineskolan

Em – Gruvan, Vandring, Besök?

Middag Dalasalen

Kaffe, drinkar, dans Officersmässen

 

Nästa planeringsmöte:

Onsdag 2015-09-09

Kl 15.00

Officersmässen, Falun

 

Copyright © All Rights Reserved