inbjudna

Vi försöker att nå alla studenter som gick ut 1966 från såväl HAL (läroverket) som FHG (handelsgymnasiet). Sammanlagt rör det sig om 167 elever från HAL och 134 från FHG, alltså drygt 300 personer. Sökandet har inte varit enkelt, en del är tyvärr avlidna. Lagom till årsskiftet 2015/2016 har vi i någon form kommit i kontakt med alla. Om vi trots allt missat någon så är vi tacksam för en kontakt.

 

Avgränsningen har inte varit helt enkel. Vi tycker att även de som flyttat till annan skola, bytt klass eller gått om skall inkluderas. Så om du känner någon som hör till denna kategori så hör av dig.

 

Vi vet också att det finns en del lärare som fortfarande hänger med. De är naturligtvis också inbjudna.

Högre Allmänna Läroverket

Klicka på bild för fler bilder. Gåsmarschen.

Falu Handelsgymnasium

Klicka på bild

Copyright © All Rights Reserved